Fitko Řepy
Logo Fitness club Řepy
posilovna, skupinová cvičení, masáže, sauna
Makovského 1177/1, Praha 6-Řepy — tel.: 724 140 950
Facebook Fitness Club Řepy Instagram Fitness Club Řepy
Logo hl. m. Prahy

Doplnění provozního řádu Fitness Clubu Řepy v době po epidemii covid-19 (platné od 8. 6. 2021 do odvolání)

Vážení zákazníci, přátelé Fitness clubu Řepy, Vláda ČR povolila od pondělí 17. 5. 2021 otevřít fitness centra. Tímto vám s radostí sdělujeme, že i Fitness club Řepy se těší na vaši návštěvu. Než se k nám vydáte, přečtěte si prosím důležité informace týkající se použití karet MultiSport a provozních podmínek fitka.

I. Akceptování karty MultiSport

Od 17. 5. 2021 jsou opět přijímány karty MultiSport. Většině klientů, kteří měli kartu aktivní před uzavřením sportovišť, zůstala karta v platnosti, přesto se může stát, že nám systém bude hlásit „karta není aktivní“. Pokud bude chtít uživatel vstup uskutečnit, je třeba, aby jej uhradil a neaktivní kartu následně řešil se svým zaměstnavatelem.

II. Pokyny pro bezpečný provoz

Abychom mohli dbát o vaši bezpečnost a bezpečnost našich zaměstnanců, žádáme vás o dodržování následujících pravidel:

 • Šatny, sprchy a WC je možné používat bez omezení.
 • Před vstupem do fitness centra použijte prosím dezinfekční prostředky na ruce, které jsou umístěny u vchodu do centra a na dalších viditelných místech.
 • Po každém použití sportovního náčiní či sportovních pomůcek použijte připravené dezinfekční prostředky.
 • Všechny osoby vstupující do prostoru provozovny musí prokázat svoji bezinfekčnost, tedy splnit podmínky stanovené v bodu I/16 mimořádného opatření (s výjimkou dětí mladších 6 let věku):
  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
 • Akceptovány jsou všechny certifikované testy včetně těch ze zaměstnání, dále čestná prohlášení o negativním výsledku testu, případně lze na místě zakoupit antigenní test ze slin za 100 Kč.

Děkujeme vám za dodržování bezpečnostních a hygienických požadavků a věříme, že vše společně zvládneme a vám se u nás bude příjemně sportovat. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál. Jsme vám plně k dispozici.

S přáním krásného dne
Zuzka Novotná
manager

Podrobné informace od Ministerstva zdravotnictví ČR: Mimořádné opatření MZd s účinností od 8. 6. 2021.

Pravidla vycházejí z Manuálu pro provoz vnitřních sportovišť od 31. 5. 2021 připraveného Českou komorou fitness a aktualizace podmínek od 8. 6. 2021.