Fitko Řepy

Doplnění provozního řádu Fitness Clubu Řepy v době epidemie covid-19 (platné od 11. 5. 2020 do odvolání)

Vážení klienti, pro zajištění bezpečnosti vaší i všech, kteří se o vás v našem fitku starají, vás žádáme o dodržování následujících pravidel:

 1. Při vstupu do prostor fitness centra použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.
 2. Šatny, sprchy a toalety jsou od 25. května opět v provozu. Čas strávený v těchto prostorech omezte na nezbytné minimum a dodržujte bezpečný odstup alespoň 2 metry. Pokud to je možné, počkejte, až se prostor uvolní, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě. Dodržujte správný postup při mytí rukou a jejich následnou dezinfekci.
 3. Sportovci nejsou během tréninku povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.
 4. V místech, kde dochází ke zvýšené kumulaci osob (vstup do centra, bar, zóna na odkládání věcí a podobně), musí mít klienti roušku – chrání tak sebe i ostatní.
 5. Vodu, jiné nápoje či doplňky stravy si u nás můžete zakoupit jak v balené podobě, tak na místě připravené (iontové nebo proteinové nápoje, káva a podobně).
 6. Dezinfekční prostředek na ruce použijte také před odchodem z fitness centra.
 7. Používáte-li při tréninku podložku na cvičení, přineste si, pokud možno, svoji.
 8. Dodržujte bezpečnostní vzdálenost minimálně 2 metry od dalších cvičících.
 9. Po každém použití stroje či jiné pomůcky použijte dezinfekční prostředky. Stroj či pomůcku nejprve očistěte a následně ošetřete dezinfekcí, dezinfekční prostředky pro vás máme k dispozici. Postupujte pečlivě, chráníte tak sebe i ostatní cvičící.
 10. Hodiny s trenéry v posilovně probíhají při dodržení výše uvedených pravidel bez dalších omezení na základě domluvy mezi vámi a vaším trenérem.
 11. Od 1. června 2020 je opět v provozu sauna, konají se také lekce kontaktních sportů (thaibox / fitbox).
 12. Od 5. října se smí jedné skupinové lekce účastnit maximálně 9 osob (10 lidí včetně lektora). Doporučujeme proto, abyste si vstup rezervovali předem. Je třeba dodržovat rozestupy mezi cvičími alespoň 2 metry. Při cvičení upřednostňujeme použití vlastních podložek, případně dalších pomůcek, k zapůjčení ale budou po dezinfekci i na baru.
 13. Časový harmonogram skupinových lekcí je upraven tak, aby mezi jednotlivými lekcemi mohl proběhnout úklid, vyvětrání prostor a jejich dezinfekce. Lekce jsou proto odděleny minimálně 15minutovými pauzami. Cvičící z předchozí lekce jsou povinni sál opustit, proběhne větrání, úklid a dezinfekce, a až následně bude umožněn vstup na další lekci.

Věříme, že i přes uvedená hygienická opatření si v našem fitku dobře zacvičíte a budete se cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků kontaktujte náš personál. Jsme vám plně k dispozici.

Podrobné informace od Ministerstva zdravotnictví ČR: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/05/specifikace_pokyny_2505.pdf.